Nasze obecne życie, stan zdrowia, witalności, siły, myśli, relacje z otoczeniem, zależą od „poziomu rozwoju wewnętrznego”, postrzegania, wiedzy, doświadczenia, umiejętności. To jak będziemy żyć, jakie jakości wyrażać, zależy od tego czego będziemy pragnąć dla siebie, oczekiwać od siebie, a potem od tego , co będziemy, od siebie, dawać innym.

Chcesz żyć lepiej? Możesz! Jak? Zainteresuj się lepszym życiem dla siebie. Dowiedz się jaki masz w sobie potencjał, czego możesz oczekiwać, skorzystaj z niego w pełni i po prostu żyj w radości.

Lepiej w Twoim przypadku znaczy inaczej niż teraz. Bo wyrażając jakiś „brak” trzeba wykonać konkretny ruch, pracę, żeby ten brak zaspokoić…

Możesz zapisać się na szkolenie, lub warsztat. Przyjdź na wykład. Umów się na konsultację, rozmowę z trenerem lub coachem. Zapraszamy

Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz.

Jan Kochanowski

Strona poświęcona przedstawieniu kompleksowego modelu pracy wewnętrznej prowadzącego do świadomego Istnienia w pełni sił życiowych, zdrowia, potencjału twórczego i codziennej radości.

System ten opiera się na:

Podniesieniu indywidualnej świadomości

Podniesieniu indywidualnej świadomości odnośnie procesów dostosowawczych/adaptacyjnych działających wewnątrz ciała człowieka.

Wskazaniu zbieżności pomiędzy najczęstszymi przyczynami śmierci współczesnego człowieka*,
a konsekwencjami długotrwałej reakcji stresowej (dystres).

konsekwencjami długotrwałej reakcji stresowej (dystres)
dręczące nas stresory

Analizie indywidualnej odpowiedzi fizjologicznej naszego ciała na najczęściej dręczące nas stresory (czyli jak u mnie objawia się reakcja na stres).

Opisaniu zależności pomiędzy somą (ciałem materialnym), emocjami i myślami.

Opisaniu zależności pomiędzy somą (ciałem materialnym), emocjami i myślami.
Przekazaniu narzędzi pracy z ciałem, emocjami i myślami.

Przekazaniu narzędzi pracy z ciałem, emocjami i myślami.

Wykształceniu nowej postawy, pro zdrowotnej, pro życiowej.

Wykształceniu nowej postawy, pro zdrowotnej, pro życiowej.
Zaproszeniu do życia, w postawie opartej o bycie uważnym i obecnym.

Zaproszeniu do życia, w postawie opartej o bycie uważnym i obecnym.

Korzyścią, w zastosowaniu tego modelu, jest przede wszystkim, zwiększenie jakości swojego życia, odnalezienie łączności ze wszystkimi warstwami, wewnętrznymi poziomami, swojego istnienia, dającego komfort i siłę do realizacji samodzielnie podjętych celów życiowych.

Model jest dla wszystkich, bez względu na wiek, stan zdrowia, finanse,sytuację zawodową czy rodzinną. Bez względu na potencjał intelektualny i aktualny poziom energii życiowej.

Zawsze jest TERAZ. Zatem zacznij prace wewnętrzną właśnie teraz.

TU I TERAZ

O nas

InterHumanCoaching

Grupa ludzi, przekazująca w prosty sposób, na wykładach, szkoleniach, warsztatach, seminariach i odczytach Informacje, pomagające każdemu człowiekowi w jego rozwoju wewnętrznym.

Opracowaliśmy i przedstawiamy model szkoleniowo-rozwojowy oparty na wiedzy akademickiej, umożliwiający każdemu człowiekowi postrzeganie Siebie jako jako Istoty złożonej z wielu poziomów funkcjonalnych (psychologia integralna, holistyka).

Dokładna analiza poszczególnych poziomów, poznanie ich wzajemnych zależności i przyczynowo skutkowości, pomaga w tak zwanym, podniesieniu poziomu Świadomości, Samoświadomości.

Umożliwiamy każdemu wyjście poza krąg nieuświadomionych automatyzmów ciała. Proponujemy wyzwolenie się spod wpływu działania niekorzystnych emocji, niekorzystnych myśli, oraz przełączenie się, z trybu „mieć” na tryb „być”, być obecnym, „tu i teraz”.

Model jest dostępny i wykonalny przez każdego, przy odrobinie wysiłku. Bez względu na wiek, stan zdrowia, wiedzę czy doświadczenie.

Nie trzeba przez niego przechodzić indywidualnie, niemniej jednak, nikt za Nas samych tego nie może dokonać, ani Nas w tym wyręczyć.

Rezultatem podjęcia się tej wewnętrznej pracy i przemian, za tym idących, jest integracja, harmonia, podstawowej struktury naszego Istnienia czyli Ciała, Emocji, Myśli. Zaczynamy rozumieć czym jest duchowość, sięgamy „poza”… .

Rozpoczynamy od ciała i zmiany stylu życia na taki, który według somatopsychologów daje największą możliwość uniknięcia chorób „cywilizacyjnych” (współcześnie dotykających człowieka), zwiększamy skuteczność w osiąganiu celów i pomysłów na życie.

Następnie pracujemy z emocjami, starając się być ich świadomymi, w jak największej mierze. Uczymy rozpoznawać sposoby kodowania i rekodowania odpowiedzi ciała na nieuświadomione myśli (tym są emocje).

W następnej kolejności zajmujemy się systemem „prawidłowego” myślenia (prawidłowego dla nas samych, w konkretnych realiach), naprawienie którego natychmiast zwiększa nasz dostęp do energii psychicznej, poprawiając nasz poziom funkcjonowania, a co za tym idzie,  jakość życia.

Jakość życia zmieni się natychmiast kiedy rozszerzymy pole postrzegania chwili obecnej, czyli uważności, „tu i teraz” (mindfulness, MBSR…) .

Wszystkim, którzy rozpoczną tą drogę i będą chcieli doskonalić swoje ciało i umysł, proponujemy permanentne zajęcia medytacyjne, uważności i jogi.

Poprzez przekazanie wiedzy, konkretnych umiejętności, na podstawie własnego doświadczania procesu, pomagamy zmienić postawę na taką, która powinna wypełnić uczestników pełnią sił życiowych, dać odpowiedzi o sens życia, uczynić szczęśliwymi i na co dzień radosnymi.

Zapraszamy do wspólnej podróży, do świata konkretnej, pozytywnej zmiany…

Nasze motto

Odmień myślenie, a zmienisz świat...

Moduły szkoleniowo-warsztatowe

Poszczególne moduły szkoleniowe zawierają taką samą treść, różni je jedynie stopień skompresowania informacji oraz długość trwania ćwiczeń i warsztatów.

Moduły szkoleniowo-warsztatowe

4 godziny

Moduły szkoleniowo-warsztatowe

1 dzień

Moduły szkoleniowo-warsztatowe

2 dni

Moduły szkoleniowo-warsztatowe

3 dni

Mindfulness

Mindfulness – UWAŻNOŚĆ

to
PRZYTOMNOŚĆ UMYSŁU
rozwija przez
SZCZEGÓLNEGO RODZAJU SKUPIENIE UWAGI
na czym
NA TYM CO JEST W TERAŹNIEJSZOŚCI
jak
POPRZEZ WGLĄD BEZ OSĄDZANIA
bo
SKUPIENIEM WPŁYWAMY NA JAKOŚĆ SWOJEGO DOŚWIADCZANIA
ZMIENIAJĄC BIEG SWOJEGO DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA

Joga

praktykowanie natury rzeczywistości poprzez relacje ciała z umyłem

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzenia.

Kontakt

Telefon

605100873

Email

interhumancoach@gmail.com

Adres

Warszawa, Kraków, Katowice

Formularz kontaktowy

    Ta strona jest zabezpieczona przez reCAPTCHA Google - Polityka prywatności i Warunki korzystania.