Jedną z form, proponowanych przez nas zajęć, jest coaching zdrowia. Coaching jest dla osób, które mają wewnętrzny potencjał, energię do samodzielnej pracy, jednak potrzebują obok siebie kogoś, kto zna cały proces rozwojowy, ścieżkę, kogoś kto będzie jak lustro odbijające proces przemiany.

Dlaczego coaching zdrowia?

Dlatego, że na początkowym etapie zajmujemy się przede wszystkim kwestiami dotyczącymi naszego ciała. Każda zmiana na tym poziomie od razu wpływa na jakość naszego dotychczasowego życia. Zaczynamy od reakcji ciała na sytuacje stresowe, zmieniamy świadomie ilość krążącego w nas  kortyzolu…

„Coaching jest wewnętrznym procesem. Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Klienta, w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany.”

 

 1. COACHING JEST METODĄ ROZWOJOWĄ

 2. COACHING JEST SKONCENTROWANY NA RZECZACH WAŻNYCH DLA KLIENTA

 3. COACHING POMAGA W OSIĄGANIU CELÓW

 4. COACHING WSPIERA I INSPIRUJE

 5. COACHING OPIERA SIĘ NA RELACJI

 6. W COACHINGU TRAKTUJE SIĘ KLIENTA JAKO CAŁOŚĆ, JEDNOŚĆ

 7. W COACHINGU KORZYSTA SIĘ Z ZASOBÓW I MOŻLIWOŚCI KLIENTA

 8. W COACHINGU, KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWÓJ WYNIK

 9. COACHING BUDUJE ŚWIADOMOŚĆ, COACHING WZMACNIA WYBÓR I PROWADZI DO ZMIAN

 10. COACHING, TO POMOC W DOKONYWANIU ZMIAN W TAKI SPOSÓB, W JAKI OCZEKUJE TEGO KLIENT I POMOC W PODĄŻANIU W KIERUNKU W KTÓRYM KLIENT CHCE

 11. COACHING POMAGA LUDZIOM UCZYĆ SIĘ, A NIE JEST PO TO, BY ICH UCZYĆ (w ścisłym sensie uczenie, to przekazywanie wiedzy).

 12. COACHING WYZWALA LUDZKI POTENCJAŁ (DANEJ OSOBY) , ABY ZMAKSYMALIZOWAĆ AKTYWNOŚĆ