MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) – redukcja stresu poprzez medytację mindfulness.

To program medyczny i psycho-edukacyjny opracowany pod koniec lat 70. przez Jona Kabat-Zinna dla osób cierpiących na chroniczny ból fizyczny i zaburzenia emocjonalne. MBSR jest wykorzystywany w redukcji stresu, gdzie proponowany jest jako leczenie uzupełniające, którego celem jest obniżenie napięcia psychicznego towarzyszącego choremu i uruchomienie własnych zasobów emocjonalnych pacjentów. uczestnicy uczą się koncentrować uwagę na bieżącym doświadczeniu. W czasie ćwiczeń medytacyjnych i fizycznych wyzbywają się automatyzmu reakcji i ocen, uczą się akceptacji, uwalniania od uprzedzeń i schematów, kształcą przychylność i życzliwość wobec siebie i świata, ćwiczą cierpliwość, poszerzają swoje horyzonty poprzez otwieranie umysłu na nowe informacje i doświadczenia.

Mindfulness, możliwe tłumaczenia to: uważna obecność, świadomość, pełna świadomość.

W naszym programie wykorzystujemy całą metodologię opracowaną przez Jona Kabat-Zinna. Jednak z uwagi na fakt, że głównym celem jest wprowadzenie uczestników szkoleń w tematykę pracy wewnętrznej i doprowadzenie każdego z nich do stanu, w którym będzie mógł samodzielnie zajmować się swoim rozwojem, podzieliliśmy program na 2 bloki po 4 warsztaty.  Najczęściej, inni instruktorzy,  proponują całość w  8 trzygodzinnych zajęciach, jedne zajęcia,  raz w tygodniu… .

Zaznajamiamy z technikami, towarzyszymy w pierwszych krokach, korygujemy, naprowadzamy, po czym pozawalamy samodzielnie odkrywać nowe możliwości i stany energetyczne,  które się przed nami otworzyły.

Dla tych, którzy chcieliby wejść głębiej w ten system, proponujemy następny blok czterech warsztatów zakończony całodniowym dniem „ciszy”.

Założenia:

 • cykl złożony z 4 spotkań, warsztatów po 3 godziny (z przerwą na toaletę, telefony itp.)

 • przeznaczenie dla POCZĄTKUJĄCYCH jako element nauki pracy własnej z dystresem, jako praca wewnętrzna

 • po doświadczeniu, przejściu tego cyklu, będzie możliwość uczestnictwa w kolejnych 4 spotkaniach dla średnio zaawansowanych, zakończonych dniem milczenia (czyli 3+1)

 • cel: przekazać wiedzę, nauczyć konkretnych umiejętności, zademonstrować, dać odczuć, przedyskutować odczucia, wyrobić odpowiednią postawę do samodzielnej pracy. Itp.

 • czyli każdy ma wiedzieć jak to robić, ile razy, kiedy, jakiego efektu się spodziewać, być zmotywowanym, umieć odczuć zalety i korzyści na sobie.

 • dla początkujących to przede wszystkim system anty dystres, dla średnio zaawansowanych to początek wyłączania trybu „myślę” i włączanie trybu jestem”

 • zajęcia na przemian przeplatane: mini wykład, ćwiczenie, mini wykład , ćwiczenie, dyskusja zogniskowana… . Po ćwiczeniach wspólna refleksja. Wszystkie wersje i wypowiedzi są ok, bo każdy odbiera świat wewnętrzny poprzez swoją indywidualność.

 • na zakończenie uczestnicy otrzymują materiały z sesji, nagrania do pracy indywidualnej.

Opis metody:

 • Praktyka to bycie CAŁKOWICIE obecnym, w swoim życiu, w jedynym możliwym do tego momencie, czyli, żyjąc, czyli tu i teraz.

 • Aby osiągnąć zmianę trzeba tak wszystko zorganizować, żeby praktykować codziennie przez minimum pół roku, ale de facto praktyka ta nie ma końca!. Efekt: nowy styl życia w „obecności”.

 • Wszystko co robisz, robisz DLA SIEBIE, tylko i wyłącznie.

 • Nie robisz niczego, by być lepszym niż jesteś, ponieważ cały czas jesteś doskonały w swojej obecnej niedoskonałości (bo to Twój obecny stan, jaki oceniasz, jest zawsze taki, jaki jest, czyli jest w Teraz.

 • Znajdź dla tej praktyki specjalny czas i specjalne miejsce, żeby nikt i nic ci nie przeszkadzało. To twój czas na bycie sobą.

 • Podążaj najpierw dokładnie za instrukcjami.

 • W tej medytacji chodzi o widzenie tego co jest do zobaczenia, a nie o zwiedzanie, słyszenie ciszy miedzy dźwiękami, uczucia ciała, o bycie świadomym.

 • czyli nie chodzi o robienie czegokolwiek, o dochodzenie dokądkolwiek tylko o bycie

 • Jak odczujesz o co w tym chodzi, to możesz iść już własną drogą, bez niczyich wskazówek

Moc uważności jest w tym, że zmienia ona sposób zwracania uwagi na rzeczywistość życia, rozwijającą się przed nami, z chwili na chwilę, tak, że pozwala zobaczyć ją w coraz szerszej perspektywie. To proces przechodzenia od nieświadomości do świadomości ŻYCIA!

Uważność pozawala nam uświadomić sobie cudowność i piękno naszej własnej istoty oraz dostrzec, że życie jest Piękne i wspaniałe, że to jest DAR.