Praca w grupie ułatwia przejście przez proces zmiany. W grupie dysponujemy większym potencjałem, szerszymi jakościami, kompetencjami.

Nasz model pracy wewnętrznej, jest głównie skoncentrowany na własnej osobie, na tym co dzieje się w moim wnętrzu, jednak grupa może być w tej pracy bardzo pomocna (przynajmniej na początkowym etapie).

Naszymi światami wewnętrznymi rządzą pewne ciekawe „prawa”. Jedno z nich mówi o przyciąganiu się podobieństw: „podobne przyciąga podobne”. Zatem dzieje się coś odwrotnego, od tego. co obserwujemy w świecie materialnym, bo w nim przeciwieństwa się przyciągają… .

Dlatego jesteśmy pewni, że tematyka szkoleń przyciągnie ściśle określonych ludzi, którzy z łatwością odnajdą się w towarzystwie im podobnych.

Praca. w naszym rozumieniu, to celowo zorientowany proces odnoszący się do postrzegania siebie jako istoty wielowarstwowej, gdzie poszczególne poziomy są od siebie współzależne w taki sposób, że zmiany na wyższym poziomie regulują to co dzieje się na niższych.

Każdą formę aktywności realizowaną w grupie nazywamy pracą grupową. Czy to będą partnerskie relacje między ludźmi, wymiana poglądów i pomysłów, wspólne wypracowywanie rozwiązań, wsparcie, motywowanie się, wspieranie itd.

W naszej grupie respektuje się zasadę równouprawnienia we wszystkim. Każdy ma prawo do swoich odczuć, swoich opinii, swoich wglądów, opisu swoich doświadczeń, ponieważ każdy człowiek jest indywidualnością. I tą miarą swojej inności, to co w danej chwili odbiera, jest właśnie takie, jak próbuje to przekazać na zewnątrz. Dla niego jest to (tu i teraz) prawdziwe i słuszne.

Dopiero kiedy odmieni (jeżeli uda mu się odmienić) swoje myśli, odmieni cały świat wokół siebie… .

Praca grupowa ma swoje korzyści między innymi w :

  • obszerniejszym zdiagnozowaniu, wskazaniu sytuacji problemowej

  • ułatwieniu podjęcia dobrej (może innej niż dotychczas) decyzji

  • wypracowaniu optymalnego rozwiązania

  • nabywaniu nowych kompetencji

  • ujawnianiu potencjałów i kwalifikacji

  • zaspokajaniu potrzeby przynależności i pracy

  • zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa

  • motywowaniu, aktywizowaniu i integrowaniu do pracy (wewnętrznej)

  • rozwoju świadomości i sposobu myślenia akceptującego ciągłe zmiany

  • otwartości na nowe treści i formy podejścia do ich realizacji

W grupie słuchamy wykładów, uczestniczymy w warsztatach, ćwiczymy oddech, medytujemy (MBSR), uprawiamy jogę, dyskutujemy o konkretnych problemach, wymieniamy się doświadczeniami, spostrzeżeniami. W grupie odnajdujemy siebie takimi, jakimi właśnie jesteśmy i jakim chcemy się stać.