Moduł jednodniowy dedykowany jest zarówno dla początkujących jak i średnio zaawansowanych w rozwoju wewnętrznym, pracą ze zdrowiem, energiami. Różni go od modułu 4 godzinnego jedynie długość i ilość zajęć praktycznych: ćwiczeń i warsztatów (jest ich więcej).

Po uczestnictwie w tym module, będzie można rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na szkoleniach 2 lub 3 dniowych. Jeżeli ktoś zarezonuje z tematyką i uzna, że jest zainteresowany rozwojem, pracą ze sobą, według tego modelu, to może ją, już bez większego problemu, rozpocząć samodzielnie, lub skorzystać z konsultacji indywidualnej, lub coachingu.

I Wstęp:

 1. Potwierdzenie tematu szkolenia, omówienie czasu trwania itp.
 2. Wprowadzenie uczestników w pracę grupową, stworzenie „jedności” grupy

II Wprowadzenie:

 1. omówienie zakresu wykładu i tematyki
 2. przedstawienie celów szkolenia
 3. przedstawienie korzyści wynikających z wykładu dla jej uczestników
 4. system BOREOM (całość ścieżki rozwoju)

III Blok tematyczny Wiedza:

 1. co to jest stres
 2. co się dzieje podczas reakcji stresowej w ciele człowieka
 3. omówienie poszczególnych układów i systemów ciała
 4. dlaczego dystres nas zabija
 5. związki dystresu z konkretnymi chorobami
 6. tryb, styl życia, osobowść i ich związki z długością życia i zdrowiem
 7. zależności ciało-emocje-myśli

IV Blok tematyczny Emocje:

 1. definicje
 2. teoria i praktyka kodowania/przekodowania emocji
 3. praca z ciałem w celu „wydobycia” nieprzepracowanych emocji
 4. ćwiczenia praktyczne dla każdego
 5. trening autogenny Jakobsona

V Blok tematyczny Umysł:

 1. co to jest umysł i do czego „służy”
 2. tryby: mieć-być, analizować-działać, myśleć-nie myśleć
 3. ego + ciało bolesne = cierpienie
 4. RTZ – jak przeformatować myśli na pozytywne i pomocne nam w rozwoju
 5. pięć zasad zdrowego myślenia

VI blok tematyczny Mindfulness:

 1. co to, na co , dlaczego, jak, gdzie, ile, kiedy
 2. korzyści z uważności
 3. tu i teraz czyli rozszerzenie bycia w życiu, jest tylko „tu i teraz”
 4. komunikacja poza myślami
 5. łączność ze swoją wyższą strukturą
 6. wstęp do duchowości i właściwego postrzegania siebie w rzeczywistości
 7. ćwiczenie uważności

VII Zakończenie:

 1. klamra spinająca wszystko – ODDECH
 2. „opanowanie” ciała materialnego
 3. analiza miejsca przeciążenia własnego systemu, czyli gdzie „niszczy” mnie dystres
 4. detoks od dystresu
 5. wypracowanie „tarczy” na przyszłe przeciążenia i umiejętności radzenia sobie ze zmianami
 6. praca nad zmianą stylu życia
 7. praktyczny zestaw codziennych narzędzi.