Moduł dwudniowy dedykowany jest zarówno dla początkujących jak i średnio zaawansowanych w rozwoju wewnętrznym, pracą ze zdrowiem, energiami. Moduł ten, w odróżnieniu od modułu 4 godzinnego i jednodniowego zawiera szeroki blok mindfulness i wstęp teoretyczny i praktyczny do jogi. Omawiamy szczegółowo większość ćwiczeń z uważnością: uważność podczas jedzenia, uważność oddechu, uważność ciała jako całości, uważność dźwięków, myśli i emocji, uważność jako czysta świadomość. Moc uważności jest w tym, że zmienia ona nasz sposób zwracania uwagi na rzeczywistość życia, rozwijającą się z chwili na chwilę, że pozwala zobaczyć ją w coraz szerszej perspektywie. To proces przechodzenia od nieświadomości do świadomości ŻYCIA!

W tym module poświęcamy kilka godzin na wprowadzenie do systemu praktyki jogi. Zajęcia z jogi są na poziomie wstępnym i początkowym. Chcemy zachęcić do wykorzystania jogi jako jednego z narzędzi kompleksowej pracy z wszystkimi warstwami naszego ciała. Przekazać wiedzę jak zacząć, na co zwracać uwagę, jak się wewnętrznie ustawić.

I. Wstęp:

1. Potwierdzenie tematu szkolenia, omówienie czasu trwania itp.

2. Wprowadzenie uczestników w pracę grupową, stworzenie „jedności” grupy

II Wprowadzenie:

1. omówienie zakresu wykładu i tematyki

2. przedstawienie celów szkolenia

3. przedstawienie korzyści wynikających z wykładu dla jej uczestników

4. system BOREOM (całość ścieżki rozwoju)

III Blok tematyczny Wiedza:

 1. co to jest stres

 2. co się dzieje podczas reakcji stresowej w ciele człowieka

 3. omówienie poszczególnych układów i systemów ciała

 4. dlaczego dystres nas zabija

 5. związki dystresu z konkretnymi chorobami

 6. tryb, styl życia, osobowść i ich związki z długością życia i zdrowiem

 7. zależności ciało-emocje-myśli

IV Blok tematyczny Emocje:

 1. definicje

 2. teoria i praktyka kodowania/przekodowania emocji

 3. praca z ciałem w celu „wydobycia” nieprzepracowanych emocji

 4. ćwiczenia praktyczne dla każdego

 5. trening autogenny Jakobsona

V Blok tematyczny Umysł:

 1. co to jest umysł i do czego „służy”

 2. tryby: mieć-być, analizować-działać, myśleć-nie myśleć

 3. ego + ciało bolesne = cierpienie

 4. RTZ – jak przeformatować myśli na pozytywne i pomocne nam w rozwoju

 5. pięć zasad zdrowego myślenia

VI blok tematyczny Mindfulness:

 1. co to, na co , dlaczego, jak, gdzie, ile, kiedy

 2. korzyści z uważności

 3. tu i teraz czyli rozszerzenie bycia w życiu, jest tylko „tu i teraz”

 4. komunikacja poza myślami

 5. łączność ze swoją wyższą strukturą

 6. wstęp do duchowości i właściwego postrzegania siebie w rzeczywistości

 7. ćwiczenie uważności

VII Joga:

1.wprowadzenie merytoryczne

2. zestaw wstępnych ćwiczeń

VIII Zakończenie:

 1. klamra spinająca wszystko – ODDECH

 2. opanowanie” ciała materialnego

 3. analiza miejsca przeciążenia własnego systemu, czyli gdzie „niszczy” mnie dystres

 4. detoks od dystresu

 5. wypracowanie „tarczy” na przyszłe przeciążenia i umiejętności radzenia sobie ze zmianami

 6. praca nad zmianą stylu życia

 7. praktyczny zestaw codziennych narzędzi.

Po uczestnictwie w tym module, będzie można rozpocząć samodzielnie pracę wewnętrzną, lub skorzystać z konsultacji indywidualnej, lub coachingu. Będzie się w posiadaniu wszystkich narzędzi: konkretnej wiedzy, ścieżki rozwoju.