Moduł 4 godzinny, jest proponowany/polecany dla wszystkich, których interesują zagadnienia tutaj przedstawiane, ale chcą dowiedzieć się ogólnie, na czym miała by polegać praca wewnętrzna i czy odpowiada to konkretnie ich oczekiwaniom.

Tematy tutaj omawiane będą ciekawe dla wszystkich, którzy nie zetknęli się jeszcze z taką tematyką, takim podejściem do tych spraw. Będą również interesujące dla ludzi, którzy już mają doświadczenie, znają i praktykują polecane tutaj aktywności. Zaawansowani, będą mogli utwierdzić się w słuszności podjętych wcześniej wysiłków i uzyskają dodatkową motywację do głębszych działań na tych polach.

Po uczestnictwie w tym module, będzie można rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na szkoleniach 2 lub 3 dniowych. Jeżeli ktoś zarezonuje z tematyką i uzna, że jest zainteresowany rozwojem, pracą ze sobą, według tego modelu, to może ją, już bez większego problemu, rozpocząć samodzielnie, lub skorzystać z konsultacji indywidualnej, lub coachingu.

I Wstęp:

1. Potwierdzenie tematu szkolenia, omówienie czasu trwania itp.

2. Wprowadzenie uczestników w pracę grupową, stworzenie „jedności” grupy

II Wprowadzenie:

1. omówienie zakresu wykładu i tematyki

2. przedstawienie celów szkolenia

3. przedstawienie korzyści wynikających z wykładu dla jej uczestników

4. system BOREOM (całość ścieżki rozwoju)

III Blok tematyczny Wiedza:

 1. co to jest stres

 2. co się dzieje podczas reakcji stresowej w ciele człowieka

 3. omówienie poszczególnych układów i systemów ciała

 4. dlaczego dystres nas zabija

 5. związki dystresu z konkretnymi chorobami

 6. tryb, styl życia, osobowść i ich związki z długością życia i zdrowiem

 7. zależności ciało-emocje-myśli

IV Blok tematyczny Emocje:

 1. definicje

 2. teoria i praktyka kodowania/przekodowania emocji

 3. praca z ciałem w celu „wydobycia” nieprzepracowanych emocji

 4. ćwiczenia praktyczne dla każdego

 5. trening autogenny Jakobsona

V Blok tematyczny Umysł:

 1. co to jest umysł i do czego „służy”

 2. tryby: mieć-być, analizować-działać, myśleć-nie myśleć

 3. ego + ciało bolesne = cierpienie

 4. RTZ – jak przeformatować myśli na pozytywne i pomocne nam w rozwoju

 5. pięć zasad zdrowego myślenia

VI blok tematyczny Mindfulness:

 1. co to, na co , dlaczego, jak, gdzie, ile, kiedy

 2. korzyści z uważności

 3. tu i teraz czyli rozszerzenie bycia w życiu, jest tylko „tu i teraz”

 4. komunikacja poza myślami

 5. łączność ze swoją wyższą strukturą

 6. wstęp do duchowości i właściwego postrzegania siebie w rzeczywistości

 7. ćwiczenie uważności

VII Zakończenie:

 1. klamra spinająca wszystko – ODDECH

 2. opanowanie” ciała materialnego

 3. analiza miejsca przeciążenia własnego systemu, czyli gdzie „niszczy” mnie dystres

 4. detoks od dystresu

 5. wypracowanie „tarczy” na przyszłe przeciążenia i umiejętności radzenia sobie ze zmianami

 6. praca nad zmianą stylu życia

 7. praktyczny zestaw codziennych narzędzi.

  W każdym bloku praktyczne ćwiczenia i warsztaty. Ich ilość i długość zależna od czasu, oczekiwań i potrzeb uczestników. Możliwość przeprowadzania dyskusji zogniskowanej na każdym etapie zajęć.